icu jpm logoLaman Web Rasmi Pejabat Pembangunan Persekutuan Terengganu
Laman Utama
1
SEKSYEN PEMBASMIAN KEMISKINAN & PENGURUSAN SOSIAL

FUNGSI
1. Merancang dan melaksanakan Program/Projek berkaitan dengan Pembasmian Kemiskinan di bawah Peruntukan Kerajaan Persekutuan di Negeri Terengganu;
2. Menyelaras dan memantau pelaksanaan Program Pembasmian Kemiskinan di bawah peruntukan Kerajaan Persekutuan;
3. Menyelaras dan menyediakan taklimat penyelarasan Program/projek Pembasmian Kemiskinan di Peringkat Negeri Terengganu;
4. Melaksana dan menyelaras Pangkalan Data Kemiskinan (eKasih) di Negeri Terengganu;dan
5. Urus setia bagi Mesyuarat Focus Group Negeri Terengganu dan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pembasmian Kemiskinan Negeri Terengganu.

AKTIVTI
1. Menjalankan bancian dan pengemaskinian bagi senarai pendaftaran baru dan senarai sediada sistem eKasih;
2. Menjalankan tugas keurusetiaan Mesyuarat Focus Group Negeri Terengganu dan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Pembasmian Kemiskinan Negeri Terengganu;
3. Memantau pelaksanaan program pembasmian kemiskinan dibawah peruntukan kerajaan persekutuan;
4. Mengadakan Lab Kelestarian eKasih dan taklimat berkaitan Program Pembasmian Kemiskinan serta pelaksanaan Sistem eKasih di semua peringkat di Negeri Terengganu; dan
5. Menyediakan laporan-laporan berkaitan Program/projek Pembasmian Kemiskinan dan Pelaksanaan eKasih ke ibu pejabat.