icu jpm logoLaman Web Rasmi Pejabat Pembangunan Persekutuan Terengganu
Laman Utama
1
SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT

FUNGSI
1. Bagi memastikan semua sistem aplikasi berjalan dengan baik supaya pelaksanaan projek dipantau dengan berkesan; dan
2. Bagi membangunkan pangkalan data untuk membantu Pengurusan dalam perancangan dan penilaian projek.

AKTIVTI
1. Menyelenggara dan memantau sistem operasi SPP II dan aplikasi sokongan ;
2. Memantau rangkaian, pengoperasian server dan membuat backup data serta memberi perkhidmatan sokongan teknikal kepada pengguna;
3. Merekabentuk dan membangun sistem aplikasi baru mengikut keperluan pengguna; dan
4 Merancang program latihan ICT dan menjalankan kursus technology update kepada pengguna.